ICOMOS Yayınları

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından yayımlanan sözleşme, tüzük, tavsiye ve karar belgelerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1931

International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1964

Final Report of the Meeting on the Preservation and Utilization of Monuments and Sites of Artistic and historical Value

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1967

Amsterdam Bildirgesi

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1975

The Declaration of Amsterdam

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1975

The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance - (The Burra Charter)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1979

Charter for Historic Gardens (The Florence Charter)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1982

Tarihi Bahçeler (Floransa Tüzüğü)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1982

Tlaxcala Declaration on the Revitalization of Small Settlements

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1982

Declaration of Rome

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1983

First Brazilian Seminar About The Preservation And Revitalization Of Historic Centers

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1987

The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance - (The Burra Charter

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1988

Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1990

Nara Özgünlük Belgesi

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1994

Charter on the Protection and Management of the Underwater Cultural Heritage

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1996

Sualtı Kültür Mirasının Korunması ve Yönetimi Tüzüğü

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1996

Sualtı Kültür Mirasının Korunması ve Yönetimi Tüzüğü

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1996

Ahşap Tarihi Yapıların Korunması için İlkeler

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1999

Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1999

Principles for the Preservation of Historic Timber Structures

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1999

Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü - Kültürel Miras Değerine Sahip Alanlarda Turizmin Yönetimi

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1999

Indonesia Charter for Heritage Conservation - Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2003

Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2003

Xi'an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2005

Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2008

Lima Declaration for Disaster Risk Management of Cultural Heritage

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2010

Approaches for the Conservation of Twentieth Century Architectural Heritage - Madrid Document (1st edition)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2011

The Paris Declaration on heritage as a driver of development

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2011

ICOMOS - 2013 - The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance - (The Burra Charter)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2013

Approaches for the Conservation of Twentieth Century Architectural Heritage - Madrid Document (2nd edition).

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2014

The Florence Declaration on Heritage and Landscape as Human Values

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2014

Delhi Declaration on Heritage and Democracy

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2017

Salalah Guidelines for the Management of Public Archaeological Sites

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2017

Principles Concerning Rural Landscapes as Heritage

Yayımlayan: ICOMOS - IFLA ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2017

Endüstri Mirası Sitleri, Yapıları, Alanları ve Peyzajlarının Korunması İçin ICOMOS-TICCIH Ortak İlkeleri

Yayımlayan: ICOMOS-TICCIH ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2011

Atina Tüzüğü (Carta del Restauro)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1931

Venedik Tüzüğü

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1964

Resolutions of the Symposium on the introduction of contemporary architecture into ancient groups of buildings

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1972

Resolutions of the International Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1975

Charter of Cultural Tourism

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1976

The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance - (The Burra Charter)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1981

Declaration of Dresden on the Reconstruction of Monuments Destroyed by War

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1982

Tlaxcala Declaration on the Revitalization of Small Settlements

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1982

Appleton Charter For The Protection And Enhancement Of The Built Environment

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1983

Charter for The Conservation of Historic Towns and Urban Areas (The Washington Charter)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1987

Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü (Washington Tüzüğü)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1987

Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1990

Guidelines on Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sites

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1993

The Nara Document on Authenticity.

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1994

Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites.

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1996

The Declaration of San Antonio

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1996

Declaration on Marking the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1998

Charter on the Built Vernacular Heritage

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1999

International Cultural Tourism Charter - Managing Tourism at Places of Heritage Significance

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1999

The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance - (The Burra Charter)

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 1999

Duvar Resimlerinin (Fresk) Korunması ve Konservasyonu için İlkeler.

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2003

- Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu için İlkeler

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2003

Principles for the Preservation and Conservation-Restoration of Wall Paintings.

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2003

Charter on Cultural Routes

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2008

The Quebec Declaration on the Preservation of the Spirit of the Place

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2008

New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2010

Tarihi Kent ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimi için Valetta İlkeleri

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2011

The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2011

Türkiye Mimari Miras Koruma Bildirgesi

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2013

İnsani Değer Olarak Miras ve Peyzaj Hakkında Floransa Bildirgesi

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2014

Ahşap Mimari Mirasın Korunması için İlkeler

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2017

Principles for the Conservation of Wooden Built Heritage

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2017

Document on Historic Urban Public Parks

Yayımlayan: ICOMOS-IFLA ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2017

Buenos Aires Declaration marking the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

Yayımlayan: ICOMOS ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2018

Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes

Yayımlayan: ICOMOS-TICCIH ......................................... Yayımlanma Tarihi: 2011

Sorumluluk Reddi

Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kentimiz İzmir Derneği ve proje eş faydalanıcısı kuruluşların sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© 2024 Kentimiz İzmir Derneği Tüm Hakları Saklıdır.