Faaliyet Alanlarımız

Kültürel miras uzmanlarına hızlı erişim & platform üyeleri arasında düzenli iletişim

Kültürel miras alanında eğitimler, toplantılar ve etkinlikler

Ortak proje geliştirme & ağ oluşturma

Kaynak geliştirme

Kültürel mirasın tespiti ve sürekliliğine dair ortak bilgi üretimi & paylaşımı

Strateji ve politika önerileri oluşturma

Yok olma tehlikesi altında olan mirasımıza yönelik ortak görüş ve hareket stratejisi

Kültürel mirasla ilgili yayınlara kolay erişim (kütüphane & dijital kütüphane)

Çalışma alanı ve toplantı salonu ihtiyaçlarına çözüm sunma

Sorumluluk Reddi

Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kentimiz İzmir Derneği ve proje eş faydalanıcısı kuruluşların sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© 2024 Kentimiz İzmir Derneği Tüm Hakları Saklıdır.